Sterilizace

Henry Schein spolupracuje s dodavateli MELAG a BMT. Pro kompletní řešení hygienického plánu jsme také schopni Vaši ordinaci vybavit spotřebním materiálem k dodaným autoklávům a sterilizátorům. Další součástí je účinný hygienický plán do ordinace.

 Sterilizace-1

Sterilizace-2

Dezinfekce a sterilizace ve stomatologické ordinaci

Sterilizace se dělí podle provedení na parní, horkovzdušnou a radiační. Parní sterilizace se provádí párou v přístroji pod tlakem (v autoklávu), kde se sterilizují všechny materiály, které snesou teplotu do 140 °C - kovové nástroje, obvazový materiál, sklo, porcelán, lněné a bavlněné textilie… Materiál chystaný k parní sterilizaci musí být vždy důkladně očištěn. Je sterilizován v obalech, kterými mohou být např. lukasteriky, zatavovací fólie nebo bubny, ale lze použít i nerezové dózy. O sterilizaci se vede dokumentace a sterilizovaný materiál musí být označen datem sterilizace.

Horkovzdušná sterilizace se provádí v horkovzdušných sterilizátorech při teplotách 160-220 °C - optimální teplotou je 180 °C. Tato metoda je vhodná pro kovové nástroje, sklo a porcelán,. Radiační sterilizace - nejčastěji je používáno ionizační záření - je vhodná pro nástroje z umělých hmot a nástrojů na jedno použití. Parní a horkovzdušná sterilizace jsou běžně používány ve stomatologické ordinaci, radiační nikoli.